سخنان گزیده

هیچ شفایی بالاتر از کلام نیست

بدن و سلطه ذهن
سطح امواج آلفا سطح شفا بخش ذهن است اگر بدن بتواند از زیر سلطه ذهن خارج شود در این صورت وظایف خود را به نحو احسن انجام خواهد داد ؛ مهمترین وظیفه شعور برتر حفظ تعادل حیلتی سلولها و سلامت آنهاست .
بدن به هنگام بیماری به شفا بخشی خود می پردازد و در تندرستی سلامتی خود را حفظ می نماید .

از آنجا که دنیای هر کس جلوه ای است از وجود ذهنی خود او ؛ بیا موزیم که از ذهن خویش برای تغییر دادن و کنترل کردن دنیایمان استفاده کنیم . ما باید بخواهیم و سپس تغییر یا شفا را بطلبیم ؛ اهمیت مشارکت و خواست فردی مان در فرایند شفا قدم اول است.
با استفاده از نیروی عشق ؛ براحتی می توانیم بازخورد هایمان را نسبت به عوامل و موقعیت های درد سر ساز زندگی تغییر دهیم . عشق به عنوان نگرشی مثبت همیشه مشگل گشا خواهد بود.
نویسنده: جهانگیر استیفا – ۱۳٩٠/۵/٢۱

نگذار شادی را از تو بگیرند

فقط یک چیز در زندگی به شمار می‌آید و آن، شادی‌ست؛ هیچ‌گاه نگذار کسی آن را از تو بگیرد.(کریستین بوبن)

زندگی یک معما نیست، یک راز است.

زندگی یک معما نیست، یک راز است. می توان پاسخی برای معما یافت، اما راز به گونه ای است که هرگز نمی توان پاسخی بر آن یافت.اوشو

ناپایداری خوشی و پایداری ناخوشی

هنگامی که خوشی بنا به دلیلی باشد، پایدار نخواهد بود. اگر خوشی بنا به هیچ دلیلی نباشد، پایدار و برای همیشه می ماند.((اشو))

آزادی هدف زندگی است.

آزادی هدف زندگی است. بدون آزادی، زندگی ابدا معنایی ندارد. منظور از آزادی، آزادی سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی نیست. آزادی یعنی آزادی از زمان، آزادی از ذهن و آزادی از زور.((اشو))

سختی و سرور و شادمانی

اگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی (کنفوسیوس)

مسئولیت تو

این تو و فقط تویی که مسئول آن چیزی هستی که برایت پیش می آید.((اشو))

سه راه زندگی

در زندگی انسان سه راه دارد:
راه اول از اندیشه می‌گذرد،این والاترین راه است.
راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.
و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.( کنفوسیوس)

زوال یا کمال

برگ در هنگام زوال می افتد میوه در هنگام کمال،بنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد یا سیبی سرخ (کنفوسیوس)

مرگ و عشق
این بدن سرانجام با مرگ از هم می پاشد، پیش از آنکه از هم بپاشد، عشق را به آن هدیه دهید.((اشو))